automatická kresba - diagnostika zdraví

Automatická kresba

Intuitivní kreslení

Co Vám může sdělit automatická kresba?

 • Zprávu o vašem aktuálním tělesném zdraví a vitalitě
 • Podrobnou zprávu o stavu vašich buněk
 • Informace o hladině tělu prospěšných minerálů, vitamínů a stopových prvků ve vašem těle
 • Zachytí vibrace lásky (kvalitu vztahu)

Při intuitivním kreslení vedeme rozhovor s naším podvědomím, kdy papír a pastelky jsou jediným potřebným nástrojem. Rozumové úvahy a veškerá odbornost jsou v okamžiku kreslení spíš na překážku. Ruka zaznamenává automaticky získanou informaci bez očekávání či posuzování – odtud pojem automatická kresba, automatické písmo. Chcete-li, budu vaším mostem do světa jemnohmotného vnímání barev a souvislostí. Průvodkyní na cestě k nalezení své pravé podstaty a k obnovení schopnosti sebeléčení, kterou naše tělo disponuje. Naše společná pouť vyžaduje víru, odvahu a chuť do práce. Lidské tělo je naprogramováno ke zdraví. Vraťme se tedy ke své přirozenosti.

Aurická kresba

Provádím na požádání záznam vašeho momentálního bioenergetického vyzařování = aurogram, včetně následného psychografického rozboru kresby. Kreslím osobní aurogram klientů i vztahový aurogram (klient ve vztahu k partnerovi, dítěti, rodiči apod.). Pomocí zjišťovací kresby nahlédnu, jaký je právě teď stav vaší životní energie a imunity, případně v rozšířeném měření otestuji hladiny minerálních látek, vitaminů, funkčnost orgánových systémů i jednotlivých orgánů ve vašem těle a doporučím podpůrná řešení. Hlavním přínosem kresby je, že zaznamená energetické změny v těle ještě před vypuknutím zjevných obtíží (nemoci). Na základě měření výše uvedených kvalit zohledním vaše individuální potřeby stravování, očisty organismu a zaměřím se na celistvý obraz o Vás. Vyhodnotím i cesty, odkud k Vám proudí příliv životodárné energie a kam se vaše energie nejvíc ztrácí. Kresbu je možné provést s vědomím klienta i bez jeho osobní účasti. Vaše případné dotazy ráda zodpovím na telefonu, mailem nebo rovnou při osobním setkání.

Programovaná kresba

Jiný případ představují programované kresby, kdy vkládám informaci „ na míru“ do obrázku, který se stává terapeutickou pomůckou pro konkrétního majitele. Tělo je zázračný systém. Samo ví, co dělat. Jen je někdy vyčerpané dlouhodobým nešetrným zacházením – stresem, nedostatkem spánku či absencí kvalitní výživy, přemírou rušivých vlivů kolem nás, naším neustálým spěchem a neklidem. Dopřejme mu sluch a pozornost. Pro tělo je přirozené zůstat zdravé – děkujme mu každý den za jeho fungování a odměňujme se mu laskavou péčí. Využití léčivých obrázků společně s meditací je stará účinná a dostupná metoda bez vedlejších účinků. Umožňuje přijímat vloženou léčivou energii k nastolení rovnováhy. Doplňuje postupy tradiční medicíny pro dosažení nebo udržení zdraví. Na co zaměřujeme svou pozornost – to sílí. Zaměřme se společně na kvalitu života a žijme ve všech ohledech barevněji. Kombinací výše uvedených druhů automatické kresby spolu dojdeme k určení příčiny obtíží a můžeme pracovat na jejich odstranění.

Co Vám může přinést programovaná kresba?

 • Celkové posílení zdraví organismu nebo podporu konkrétních orgánů
 • Zmírnění až vymizení bolesti
 • Vyrovnání energetického potenciálu – harmonizaci čaker
 • Pomoc při poruchách usínání
 • Podporu vašich dovedností (učení, soustředění, komunikace)
 • Dá křídla vašim pozitivním záměrům
 • Usnadní pochopení vzniku onemocnění (emoce – nemoce)

 

V případě Vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte na tel: +420 777 757 790 nebo na e-mailu: info@jakzitbarevneji.cz.