Co je to “být v alfě?”

Mozek se skládá z miliard neuronů, které vzájemně komunikují pomocí elektrické energie. Tato elektrická činnost mozku je měřitelná na EEG. Představit si to můžeme jako neustálé vlnění. Všichni dobře známe stav beta – což je náš přirozený bdělý stav během dne. (13 do 60 impulzů za sekundu). Ve stavu alfa, který je typický pro přechod mezi spánkem a bděním – první spánková fáze – se mozková aktivita snižuje a zpomaluje na 7 až 13 impulzů za sekundu. Nacházíme se ve stavu fyzického a psychického uvolnění, ačkoli jsme si vědomi, co se děje kolem nás  (není bez zajímavosti, že v alfě se nacházíme například i při vykonávání potřeby na toaletě, aniž bychom se o to snažili). Být v alfě znamená být v ideálním rozpoložení pro učení obecně – zvláště pak učení cizích jazyků, zapamatování, analýzu složitých situací, kreativitu, zapojení pravé hemisféry. Naladit se na tento změněný stav mysli vyžaduje trénink, ale  popsána je již řada technik, které nám s tím pomohou. Automatická kresba využívá tohoto zklidnění pro přístup informací, které jsou jakoby až za projekcí naší mysli – v podvědomí, které zná odpovědi na naše otázky…

http://www.pronaladu.cz/alfa-stav-kouzelny-nastroj-ke-splneni-vasich-prani/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *