Cesta od prázdného papíru až k originálním dílům, které křičí do světa: Tvořím, tedy jsem.

V celoročních kurzech kreslení pracuji s dětmi ve školním věku, které chtějí rozvíjet svou představivost a tvořivost, trénovat kreslířské dovednosti a seznamovat se s různým výtvarným náčiním a technikami. Podporuji jedinečné výtvarné sdělení každého účastníka. Jsem nadšená, když děti lekce baví. Počet dětí v kurzu je nastaven tak, abych se mohla každému z nich věnovat a respektovat jeho přirozené tempo. Nezáleží na tom, jestli má tužku v ruce pravák nebo levák, holka nebo kluk. Stavím na vzájemné důvěře, respektu a přátelství. Jsou to především samy děti, kdo utváří dynamiku skupiny a inspirují se a učí se navzájem a stejně tak učí mnohému i mě.

Aktuálně vedu skupiny dětí ve dvou městech: Kyjov, Vracov. Potkávám se pravidelně s 35 dětmi týdně, s dalšími pak v individuální výuce nebo v programech pro školy a školky. Rodiče si cení mého laskavého přístupu k dětem. Inspiraci pro tvoření čerpám z přírody a jejích cyklů, hudby, dětských knih a poezie, nejrůznějších deskových i pohybových her i docela obyčejného povídání o životě. Děti si užívají umělecké svobody projevu, která jim, jak se zdá, nejvíce chybí v klasické výuce výtvarné výchovy na školách.

Do společného tvoření s dětmi nenásilně zařazuji teorii a učím je přirozeně vnímat co je kompozice, forma, obsah, proporce, vzájemné působení barev, imprese atp. Probouzím v nich cit, všímavost a lásku ke všemu krásnému. Mnohdy zjišťuji, že se děti v kurzu poprvé dostávají do kontaktu s nejrůznějšími výrazovými prostředky, poprvé samy modelují, stříhají či pracují na velkoplošném formátu. Překonávání výzev je obohacuje. Ale především si užívají svobodné vyjádření, neboť právě v tom je podporuji – v záměru otisknout do obrázků a výrobků svůj nezaměnitelný výraz/rukopis.

Děti mě za odměnu překvapují svou vynalézavostí, často rozvíjejí původní myšlenku, obohacují zadání o nové prvky a nepřestávají mě ohromovat stále větší  kreslířskou sebedůvěrou, za což jim děkuji. ukázky z jejich tvorby.

V novém roce 2020 se můžete těšit na moje první video tipy pro barevnější život a taky  na sérii nahrávek pro Domácí barevné lázně pro duši – online kurz pro všechny děti, které z nejrůznějších důvodů nemají možnost docházet na  naše společné hodiny, takže se s nimi nepotkám v mojí kuchyni, ale v té jejich, prostřednictvím obrazovky.