Numerologie

Numerologie umožňuje poznání našich talentů, povahy a typických aspektů životní cesty z čísel.

„Poznej sám sebe“ hlásal už starořecký nápis nad vchodem do delfské věštírny. A od těch dob, zdá se, neztratil nic ze své naléhavosti. Sebepoznání je stěžejní pilíř celoživotního učení. Podle odkazu středověkých mnichů poznáním sebe objevíme Boha v sobě.

„Poznej sám sebe, protože jsi mým obrazem, a potom poznáš mě, jehož jsi obrazem. V sobě samém mě najdeš.“

Studiem čísel života poznáme svou důstojnost, krásu a dobro. Odkrýváme svůj potenciál i slabiny. Zákonitosti spojené s jedinečným přepočtem data našeho narození do čísla života.

Každá číslice je nositelkou jedinečné vibrace. To, že se v našem datu narození některá čísla opakují, zesiluje obvykle jejich působnost. Díky specifické skladbě čísel máme ve vínku nejrůznější charakterové vlastnosti, předpoklady, potenciál, který lze uchopit pozitivně i negativně. Témata čísel utvářejí osobnost. Pochopením a vědomou prací na sobě můžeme odhalit své slabiny a rozvíjet své dary a schopnosti. Seznámení s hlavními tématy vašeho čísla může být inspirující a mnohdy osvobozující. Stejně jako znalost obtíží životního čísla ve vztazích, práci, v oblasti zdraví.

Kromě výpočtu osudového životního čísla je zajímavé i vyplnění numerologické mřížky, znalost vibrace jména, dědičné číslo, číslo realizace a další… 

Tužka a sešit s numerologickým rozborem čísel