V kurzu kreslení pro děti podporuji jedinečné  výtvarné sdělení každého účastníka. Jsem ráda,  když děti lekce baví a navíc vykazují pokroky. Pro někoho to znamená  odvážit se z původně  malé čtvrtky na velký  formát. Pro  jiného je zase výzvou opustit komfortní zónu: nekreslit jen to,  co už mám  natrénováno a co zvládám i poslepu,  ale zkusit téma dosud nepoznané. Děti v kurzu spolupracují,  navazují nová  přátelství,  obohacují se navzájem.  Těším se s nimi,  když vidím,  jak je téma “chytne”. Dovedou se ponořit do práce tak,  že úplně  zapomenou na čas. Překvapují mě svou vynalézavostí,  často rozvíjejí  myšlenku a obohacují zadání  o nové prvky. Ohromují mě stále  větší  kreslířskou sebedůvěrou.  Možná  neuvěříte, dokud to neuvidíte. Proto se na webu velmi  ráda podělím o ukázky z jejich tvorby.