Přijetí zodpovědnosti za svůj život

Ženě, která si stýskala na svůj osud, Mistr pravil: “Ty sama přece vytváříš svůj osud.

„Jistě ale nemohu za to, že jsem se narodila jako žena?”

“Narodit se jako žena není osud. To je danost. Osud je to, jak své ženství přijímáš a co z něho děláš.”

(Anthony de Mello, SAJ: Minutová moudrost, Cesta, Brno 1994, 48)

Umět se přijímat beze zbytku. Co se pod tím skrývá? Znamená to mít krásný a láskyplný vztah se svou vnitřní ženou i vnitřním mužem. Rovnováha ženské a mužské energie v nás je předpokladem zdravých vztahů se sebou i ostatními. Specifickými aspekty muže v nás jsou logické myšlení, touha po dobrodružství a nezávislosti, ženskými zase citlivost, zranitelnost a intuice. Teprve koktejl těchto “kvalit” přináší celistvou a harmonickou lidskou bytost. Když naše vnitřní žena a vnitřní muž spolupracují, zesilují své dary. Naladit se na tyto dvě polarity v nás je důležité. Představit si je obě jako pár, mezi kterým to správně “jiskří”. Nacítit, jestli se nechováme, jakoby v ženském těle bydlel nekompromisní a ctižádostivý muž nebo naopak v mužském těle měla navrch přecitlivělá žena.

Poměr ženské a mužské energie nám věrně zrcadlí naše tělo. Když se nám například dějí úrazy či nemoci v levé polovině těla, souvisí to více s naší ženskou částí, jejími úkoly a tématy, případně s dalšími ženskými autoritami. Na pravé straně našeho těla se zase více zrcadlí příběh muže. V rámci sebepoznání stojí za to prozkoumat, jaké mužské i ženské dovednosti máme. Zase si můžeme povolat na pomoc kouzelné pastelky. Po meditaci, zaměřené na setkání s oběma světy v nás, si zkusme symbolicky ztvárnit na jednu čtvrtku své ženství a na druhou mužství. Zaznamenejme, jak jsme se během kresby cítili. Automatickou kresbu můžeme doplnit poznámkami. Zkusme si  čas od času položit otázky: jak se cítí moje vnitřní žena? Jak se cítí můj vnitřní muž? Je něco, co jim chybí?

Ať je nám za všech okolností náš vnitřní muž oporou a žena něžnou náručí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *