Slibný rok zemského psa / Gua 9

Máme před sebou období, ve kterém více než kdy jindy půjde o Zemi, materii a svým způsobem tedy i o naši tělesnou schránku. Po šedesáti letech se ujme patronátu nad rokem 2018 zemský pes. Prvkem psa je Země. Půjde tedy nejen o planetu Zemi, ale o půdu jako takovou, z čehož se mohou těšit všichni poctiví farmáři a hospodáři. Proč zdůrazňuji poctiví? Protože rok psa prokoukne každou nekalost a půjde proti ní s urputností bojového plemene. Příznivý vítr zavane do kolektivní práce s ušlechtilým záměrem – třeba na podporu vědy, vzdělání i ochranu životního prostředí. Země je matkou Kovu. Kov je živlem financí. Čeká nás tedy období nakloněné zisku, zajímavé investiční příležitosti a prosperita. Zvláště lidé v zemských znameních pocítí letos příliv finanční jistoty a stability.
Firmy a společnosti, které dlouhodobě myslí na blaho svých zákazníků budou za svou vytrvalost odměněny vyššími příjmy. Hojnost bude proudit především těm, kdo vyznávají čest, spravedlivost, vytrvalost, velkorysost a věrnost. Rok bude protkán množstvím společenských událostí a není to dáno jen historicky proslulou osmičkou, skýtající mnohá výročí. Účast na společenském dění přinese nová důležitá seznámení a obchodní propojení všem, kdo se aktivně zapojí.
Je před námi epocha rozkvětu a čilého obchodu všude tam, kde si pohlídáme svou výdrž, sebedisciplínu a úctu k tradičním hodnotám. Úspěch v práci, stejně jako ve vztahu závisí na kvalitě komunikace mezi lidmi. Využijme nový rok k upevnění zdraví, vztahů a budování nejen toho svého útulného rodinného zázemí. Mysleme více na planetu Zemi, její zdroje a náš zodpovědný přístup k ní, zvláště v dnešní době plastové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *